English e-mail

Polski rss

Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji i bieżącej działalności

Każdy podmiot, by móc prowadzić działalność gospodarczą potrzebuje kapitału. Wybór źródła kapitału z jednej strony wpływa na wysokość dochodów uzyskiwanych przez właścicieli/ udziałowców, z drugiej zaś strony determinuje ryzyko finansowe przedsiębiorstwa. Dzieje się tak dlatego, iż poprzez wykorzystanie kapitału dłużnego – ze względu na występujący mechanizm dźwigni finansowej – udziałowcy/ właściciele mają możliwość uzyskania dodatkowych dochodów, a firma korzysta z finansowej tarczy podatkowej, jednakże jednocześnie wzrasta ryzyko finansowe przedsiębiorstwa.

Kompleksowe doradztwo w zakresie finansowania oferowane przez firmę konsultingową DCF Dotacje - Consulting - Finanse składa się z trzech etapów:

 • doradztwa w zakresie kształtowania – właściwej dla danego przedsiębiorstwa i branży w jakiej działa – struktury kapitału;
 • doradztwa w zakresie wyboru źródła kapitału;
 • doradztwa w zakresie wyboru instytucji i/lub kształtowania parametrów źródeł finansowania.

W ramach pierwszego etapu określa się – poprzez ustalenie struktury kapitału – dopuszczalne ryzyko finansowe przedsiębiorstwa oraz stopień wykorzystywania efektu dźwigni finansowej.

Wybór źródła kapitału eksperci naszej firmy konsultingowej uzależniają od wielu czynników, w tym przede wszystkim:

 • wysokości potrzebnego kapitału,
 • dostępności źródeł finansowania dla danego podmiotu,
 • obecnego zadłużenia przedsiębiorstwa,
 • właściwej dla danego podmiotu struktury finansowania,
 • możliwości powiększenia kapitału własnego,
 • obecnej koniunktury gospodarczej, giełdowej oraz wysokości podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
 • stosunku instytucji finansowych do branży i danego podmiotu.

Uwzględniając powyższe czynniki sugerujemy Klientom wybór jednego/ kilku źródeł spośród następujących:

 • dotacje,
 • kredyty inwestycyjne/ kredyty obrotowe/ pożyczki hipoteczne,
 • leasing/ leasing zwrotny,
 • finansowanie mezzanine,
 • emisje obligacji (w tym publiczną emisję obligacji na rynek Catalyst),
 • emisje akcji (ukierunkowaną: do zidentyfikowanego grona osób/ obecnych udziałowców, na Anioły Biznesu/ fundusze venture capital;  na rynek NewConnect),
 • faktoring.

Trzeci etap obejmuje doradztwo w zakresie wyboru – na bazie uzyskanych ofert z różnych instytucji – najkorzystniejszej dla Klienta lub określenie najkorzystniejszych parametrów pozyskania kapitału (np. dla obligacji ustalenie typu obligacji tj. zwykłe/ zamienne; wysokości i sposobu ustalania oraz wypłacania odsetek, dodatkowych warunków jak put, call etc.)

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Dariusza Stronki: e-mail dstronka@dcfconsulting.eu; tel. 533 805 405

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl