English e-mail

Polski rss

Audyty strategiczne

Audyt strategiczny przedsiębiorstwa jest usługą konsultingową, która stanowi ocenę firmy pod kątem zarządzania strategicznego. Analizie poddaje się przeprowadzany w przedsiębiorstwie proces zarządzania strategicznego na który składa się:

 • analiza strategiczna;
 • planowanie;
 • implementacja;
 • motywacja;
 • kontrola.

W szczególności w trakcie audytu strategicznego eksperci firmy konsultingowej DCF Dotacje - Consulting - Finanse oceniają procedurę i jakość dokonywanej  analizy otoczenia dalszego i bliższego jak i diagnozowania pozycji konkurencyjnej i rynkowej przedsiębiorstwa. W zakresie planowania oceniany jest proces planowania, jak i spójność misji i celów przedsiębiorstwa. Z kolei na poziomie implementacji zwracają szczególną uwagę na organizację i efektywność procesów w przedsiębiorstwie, jak i kompetencje funkcjonalne na poziomie operacyjnym (w tym także proces zarządzania zasobami ludzkimi). W następnej kolejności naszych audytorów interesuje przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na ile kultura organizacyjna i istniejący w firmie system wynagrodzeń pełnią swoją rolę motywacyjną. W końcu ustala się, czy firma przeprowadza kontrolę (jeśli tak to jakie i z jaką częstotliwością), jak przebiega procedura kontroli oraz, czy ustalane zostają zalecenia pokontrolne i czy są one następnie wdrażane.

Na postawie audytu w wyżej wymienionych zakresach dokonujemy końcowej oceny, która stanowi podstawę do rekomendacji działań prorozwojowych, dzięki którym Państwa firma ma szanse umocnić swoją pozycję strategiczną.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Moniki Wienskowskiej-Stronka: e-mail: mws@dcfconsulting.eu; tel. 606 66 44 58

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl