English e-mail

Polski rss

Audyty marketingowe

Audyt marketingowy jest usługą konsultingową, która stanowi ocenę organizacji marketingu w firmie oraz strategii i działań marketingowych firmy. Brane pod uwagę są procesy wewnętrzne w tym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji wewnętrznej. Kompleksowo przygotowany przez ekspertów firmy konsultingowej DCF Dotacje - Consulting - Finanse audyt marketingowy zawiera:

 • audyt organizacji marketingu,
 • audyt systemów marketingowych,
 • audyt strategii marketingowej,
 • audyt produktywności,
 • audyt funkcji marketingowej.

Audyt organizacji marketingu obejmuje ocenę formalną i funkcjonalną komórki marketingowej przedsiębiorstwa w tym przede wszystkim komunikację komórki marketingowej z innymi działami firmy, kompetencje osób zaangażowanych w działania marketingowe, sprawność działania komórki marketingowej. Z kolei audyt systemów marketingowych ocenia zbieranie informacji z rynku, planowanie i kontrolę marketingową. W zakresie audytu strategii marketingowej oceniane są: misja, cele oraz zaplanowanie działań mających doprowadzić do realizacji wyznaczonych celów. W ramach produktywności analizie poddaje się zyskowność poszczególnych rynków, produktów, jak i racjonalność generowanych kosztów działań marketingowych. Ostatni obszar audytu marketingowego, stanowi audyt funkcji marketingowej, poddający ocenie zasadność i spójność doboru poszczególnych elementów marketingu mix tj. w zakresie: produktu, ceny, dystrybucji oraz promocji.

Każdorazowo szczegółowy zakres audytu marketingowego ustalany jest z Klientem.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do:

Moniki Wienskowskiej-Stronka e-mail: mws@dcfconsulting.eu; tel. 606 66 44 58

Pod naszym patronatem:

Partnerstwo merytoryczne:

Zaufali nam m.in.:

 • Gmina BYTOM
 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
 • Fundacja Agro-Mazowia
 • Sinersio Polska Sp. z o.o.
 • Sollus Sp. z o.o.
 • Great Food S.A.
 • Mysak Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa
 • Ronar sp. z o.o. Czerwonak
 • RAMP sp. z o.o.
 • Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
 • Park Naukowo-Technologiczny "Euro Centrum" Sp. z o.o.
 • „HYBSZ” Sławomir Hybsz
 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu sp. z o.o.
 • Agro Transhandel sp. z o.o.
 • Global Partnership Management Institute
 • ORTEGA Sp. z o.o.
 • GEDE Sp. z o.o.
 • World Consulting Investment S.A.
 • Politechnika Poznańska
 • Wielkopolski Instytut Jakości
 • Dietsche Sp. z o.o.
DCF - Dotacje Consulting Finanse logo
World Trade Center
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
tel. (61) 22 54 338
fax. (61) 64 68 075
kom. 784 966 404
(w sprawie dotacji unijnych)
kom. 533 805 405
(w innych sprawach)
NIP: 777-32-31-248
REGON: 302411212

© by DCF Dotacje Consulting Finanse 2013. All right reserved. | Powered by RTPC.pl